Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Årg. 38, Nr. 1 (2006) Benchmarking som normaliserende styringsteknologi Detaljer   PDF
Peter Triantafillou
 
Politica, Bind 17 (1985) - 1 Bengt-Ake Lundvall, Hardy Madsen og Jørgen Lindgaard Pedersen (red.), Teknologi mellem økonomi og politik, København: Blytmanns Forlag, 1984, 300 s., 86,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Arne Skov Andersen
 
Politica, Bind 29 (1997) - 3 Benjamin Frankel (ed.), Roots of Realism og Realism: Restatements and Renewal, London og Portland, Oregon: Frank Cass (Cass Series on Security Studies), 1996, 415 og 456 s., GBP 35.00 pr. stk. (hardback). Detaljer   HTML   PDF
Tonny Brems Knudsen
 
Politica, Bind 24 (1992) - 2 Bent Flyvbjerg, Rationalitet og magt. Det konkretes videnskab, København: Akademisk Forlag, 1991, Bind I 1775., Bind II 463 s., kr. 404,00. Detaljer   HTML   PDF
Erik Albæk
 
Politica, Bind 13 (1981) - 2 Bent Gravesen, Velfærdsstaten krise, Århus: Modtryk, 1980, 250 s., 95,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 25 (1993) - 4 Bent Greve, Væksten i de offentlige udgifter, København: Akademisk Forlag, 1992, 242 s., kr. 228,00. Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen
 
Politica, Bind 15 (1983) - 2 Bent Hansen, Lighed er frihed, København: Landsorganisationen i Danmark, u.å. 1982, 96 sider. Detaljer   HTML   PDF
Erik Rasmussen
 
Politica, Bind 32 (2000) - 4 Bent Jensen, Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965, Odense: Odense Universitetsforlag, 1999, 684 s., kr. 350,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 17 (1985) - 3 Bent Jensen: Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle, København: Gyldendal, 1984, 218 s., 168.00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Nikolaj Petersen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 2 Bent Rold Andersen The Public Growth - Yesterday and Today Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 24 (1992) - 1 Bent Rold Andersen, Velfærdsstaten i Danmark og Europa, København: Fremad, 1991, 168 s., kr. 268,00. Detaljer   HTML   PDF
Anette Borchorst
 
Politica, Bind 33 (2001) - 1 Bernard J. Bergen, The Banality of Evil. Hannah Arendt and the "Final Solution", Lanham: Rowman & Littlefield, 1998, 169 s. Detaljer   HTML   PDF
Carsten Bagge Laustsen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 Bernt Hagtvet (red.), Politikk mellom økonomi og kultur. Stein Rokkan som politisk og forskningsinspirator, Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1992, 458 s. Detaljer   HTML   PDF
Ole Borre
 
Politica, Bind 15 (1983) - 3 Bertel Haarder, Erik Nilsson, Hanne Severinsen, Ny-liberalismen og dens rødder. Holte: Forlaget Liberal, 1982. 96 s., 68,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Leif Brondbjerg og Niels Højberg
 
Politica, Bind 33 (2001) - 1 Bertel Heurlin and Hans Mouritzen (eds.), Danish Foreign Policy Yearbook 2000, Copenhagen: Danish Institute of International Affairs, 2000, 257 s., kr. 100,00. Detaljer   HTML   PDF
Erik Beukel
 
Politica, Bind 29 (1997) - 3 Bertel Heurlin og Hans Mouritzen (eds.), Danish Foreign Policy Yearbook 1997, København: Danish Institute of International Affairs, 1997, 182 s., kr. 100,00. Sven Aage Christensen og Ole Wæver DUPIDOK 1996. Dansk udenrigspolitisk dokumentation, København: Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1997, 778 s., kr. 350,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Bertel Heurlin, Security Problems in the New Europe, København: Political Studies Press, 1995, 123 s. Detaljer   HTML   PDF
Peter Viggo Jakobsen
 
Politica, Bind 1 (1968) - 1 BESKRIVELSE OG VURDERING. Detaljer   HTML   PDF
HANS FINK
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Beslutningsprocessen i EF 1985-89 * Detaljer   HTML   PDF
Lars Kolte
 
Politica, Bind 14 (1982) - 1 Besparelser og offentlige ansatte Detaljer   HTML   PDF
Torben Beck Jørgensen:
 
Politica, Bind 7 (1974) - 2-3 BETRAGTNINGER OVER DE NYE KVINDESTUDIERS BAGGRUND, Detaljer   HTML   PDF
Drude Dahlerup:
 
Årg. 44, Nr. 4 (2012) Betyder ændringen i skatteprocenten noget for tilslutningen til borgmesterpartiet? Detaljer   PDF
Yosef Bhatti, Kasper M. Hansen, Asmus Leth Olsen
 
Årg. 35, Nr. 2 (2003) Betydningen af lægernes motiver for produktiviteten på de danske sygehuse. Er lægerne aktive med- eller modspillere? Detaljer   PDF
Kristinna Andersen og Lisa Balch Christensen
 
Politica, Bind 15 (1983) - 1 Beukel, Sovjetunionen og atomvåben. Indre og ydre forudsætninger for sovjetisk atomvåbenpolitik. København: Dansk Udenrigspolitisk Institut/Samfundsvidenskabeligt 1982, 118 s., 40,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Niels Erik Rosenfeldt
 
Politica, Bind 11 (1979) - 3 Bevidstløse matroner? En undersøgelse af det politiske forestillingssystem Detaljer   HTML   PDF
Ulla Skovgård Jensen
 
Politica, Bind 32 (2000) - 4 B. Guy Peters. R.A.W. Rhodes og Vincent Wright (eds.). Administering the Summit, Administration of the Core Executive in Developed Countries, Houndmills: Macmillan, 2000, 275 s., £ 47,50; Kevin Theakston, Leadership in Whitehall, London: Macmillan, 1999, 266 s., £ 47,50. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
Politica, Bind 9 (1977) - 3-4 Big Brother and Big Business Detaljer   HTML   PDF
Jens Bundvad og Jørgen Trydeman
 
Politica, Bind 30 (1998) - 4 Billy Adamsen, En enkel sag - en tanke om enkeltsager og politik, København: Forlaget Fremad, 1998,150 s., kr. 218,00. Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen
 
Politica, Bind 33 (2001) - 2 Birgitte Rahbek, En stat for enhver pris. Konflikten i Mellemøsten, København: Fremad, 2000, 408 s., kr. 298,00. Detaljer   HTML   PDF
Peter Seeberg
 
Politica, Bind 27 (1995) - 1 Birte Bech-Jørgensen, Når hver dag bliver hverdag, København: Akademisk Forlag, 1994,3095. Detaljer   HTML   PDF
Ann-Dorte Christensen
 
Politica, Bind 22 (1990) - [4] Birte Siim, Ulla Koch, Anna-Birte Ravn og Anette Kolmos, Køn og Videnskab, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1989, 296 sider, kr. 214,00. Detaljer   HTML   PDF
Erik Christensen
 
Politica, Bind 12 (1980) - 4 Birthe Dalsgaard og Jytte Juul Jensen, "Kvindelige bryggeri-, tekstil- og beklædningsarbejde , Serie om kvindeforskning nr. 3, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag 379 s. Detaljer   HTML   PDF
Anette Borchorst
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Birthe Hansen (ed.), European Securitv 2000, København: Political Studies Press, 1995, s. 259. Detaljer   HTML   PDF
Peter Viggo Jakobsen
 
Politica, Bind 31 (1999) - 3 Birthe Hansen og Carsten Jensen (red.), Grundbogen i statskundskab, København: Akademisk Forlag, 1998, 371 s., kr. 325,00. Detaljer   HTML   PDF
Mogens N. Pedersen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 1 Bjarke Larsen, Zambia - kort og godt, København: Mellemfolkeligt Samvirke, 1988, 56 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 27 (1995) - 2 Bjarne Hastrup, Vores Danmark. Dansk demokrati og velfærd, København: Akademisk Forlag, 1994, 272 s. kr. 298,00; Niels Ploug og Jon Kvist, Social tryghed i Europa. Udvikling eller afvikling? København: Socialforskningsinstituttet. Social tryghed i Europa l, 112 s., kr. 70,00; Niels Ploug og Jon Kvist, Overførselsindkomster i Europa. Systemerne i grundtræk København: Socialforskningsinstituttet. Social tryghed i Europa 2, 336 s., kr. 150,00; Niels Ploug og Jon Kvist (eds.) Recent Trends in Cash Benefits in Europe. København: Socialforskningsinstituttet. Social Security in Europe 4, 152 s., kr. 90,00. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Goul Andersen
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Bjarne Herskin, Undervisningsteknik for universitetslærere, København: Samfundslitteratur, 1995, 185 s., kr. 225,00. Detaljer   HTML   PDF
Georg Sørensen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 4 Bjarne Møgelhøj, Det kooperative særpræg. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag 1980. 68 s.. Jeppe Als, Danske virksomheder med kooperativt præg. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag 1981, 123 s.. Jeppe Als og Bjarne Møgelhøj, Landbrugerindflydelse i små og store andelsselskaber . Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag 1981, 164 s.. Torben Bager, Brugsen - en demokratisk arbejdsplads? Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag 1982. 167 s.. Jeppe Als og Bjarne Møgelhøj (red.), Landbrugskooperationen i Norden - medlemsaktivitet og medlemsindflydelse. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag 1982. 211 s.. Detaljer   HTML   PDF
Helge Tetzschner
 
Politica, Bind 11 (1979) - 1 Bjarne Nørretranders: Sovjetlogiens metodeproblemer, Berlingske Leksikon-Bibliotek, København: Berlingske Forlag, 1978. 158 s. kr. 55,00. Detaljer   HTML   PDF
Ole Nørgaard
 
Politica, Bind 32 (2000) - 3 Bjørn Erik Rasch, Demokrati - ideer og organisering, Bergen: Fagbokforlaget, 2000, 173 s, Nkr. 228,00. Detaljer   HTML   PDF
Erik Damgaard
 
Politica, Bind 14 (1982) - 4 Bjorn Fryklund og Tomas Peterson, Populism och missnojespartier i Norden. Studier i småborgerlig klassaktivitet. Lund: Arkiv Forlag 1981, 470 s. Detaljer   HTML   PDF
Jens Hoff
 
Politica, Bind 27 (1995) - 2 Bjørn Hvinden, Divided Against Itself. A Study of Integration in Welfare Bureaucracy, Oslo: Scandinavian University Press, 1994, 308 + xii s., NOK 295,00. Detaljer   HTML   PDF
Søren Winter
 
Politica, Bind 23 (1991) - 3 Bjørn Lomborg Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 31 (1999) - 1 Bjørn Lomborg, Verdens sande tilstand, Viby: Centrum, 1998, 322 s., 348,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Mikael Skou Andersen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 2 Bjørn Matsen, Vinden vender - afkoloniseringen i det 20. århundrede, Herning: Systime, 1987, 180 s. Detaljer   HTML   PDF
Palle Svensson
 
Politica, Bind 22 (1990) - [4] Bjorn von Sydow, Vågen tilenkammarriksdagen. Demokratisk forfattningspolitik i Sverige 1944-1968, Stockholm: Tidens forlag, 1989, 378 s., Kr. 274,00. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 19 (1987) - [2] Blandingsøkonomi - positionsspil og skillevej Detaljer   HTML   PDF
John Storm Pedersen
 
Årg. 45, Nr. 1 (2013) Bliver fattige lande rigere af at modtage udviklingsbistand? Detaljer   PDF
Bjarke Tarpgꜳrd Hartkopf
 
Politica, Bind 14 (1982) - 1 Blød by nr. 14. Tema: kommunerødderne og græsrodsvalget, Århus: Modtryk, 1981, 6O s., 32,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Svend Askær
 
Politica, Bind 25 (1993) - 2 Bob Deacon et al., The New Eastern Europe. Social Policy. Past Present and Future, Sage Publications, 1992, 198 s., £10.95. Detaljer   HTML   PDF
Ole Nørgaard
 
Politica, Bind 26 (1994) - 4 Bo Bjurulf og Björn Fryklund (red.), Det politiska Missnöjets Sverige. Statsvetare och sociologer ser på valet 1991, Lund: Lund University Press, 1994, 169 s., SEK. 216,00. Detaljer   HTML   PDF
Lise Togeby
 
Politica, Bind 14 (1982) - 2 Bo Fibiger, TV og Politik i serien Tema: Samtid/ København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 1981, 56 5.,48,75 kr. • Detaljer   HTML   PDF
Karen Siune
 
Politica, Bind 26 (1994) - 3 Bogdan Szajkowski, Encyclopedia of Conflicts, Disputes and Flashpoints in Eastern Europe, Russia and the Successor States, Harlow: Longman, 1993, 489 s., £ 85.00. Detaljer   HTML   PDF
Mette Skak
 
Politica, Bind 24 (1992) - 1 Bøger om tysk enhed Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 13 (1981) - 3 Bo Jacobsen, De højere uddannelser mellem teknologi og humanisme, København: Rhodos, 1981, 382 s., 68,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Henning Høeg Hansen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 2 Bo Jacobsen, Krigen, freden og danskerne. En undersøgelse af danskeres opfattelse af internationale forhold, København: Christian Ejlers Forlag, 1988, 94 s., kr. 68,00. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Christensen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 3 Bøje Larsen, Styringstænkning - Er ledelse mulig?, Nyt Nordisk Forlag, København 1981, 139 s., 122,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Carsten Jarlov
 
Politica, Bind 33 (2001) - 2 Bolette M. Christensen, Fortællinger fra Indre Nørrebro: Solidaritet og handlekraft i det lokale. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000, 440 s., kr. 395,00. Detaljer   HTML   PDF
Jens Peter Frølund Thomsen
 
Politica, Bind 28 (1996) - 4 Bo Lindensjo, Ulf Morkenstam og Jouni Reinikainen (red.), Liberalismen och den moderna demokratin, Lund: Studentlitteratur, 1996, 243 s. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Poulsen
 
Politica, Bind 33 (2001) - 1 Bør folketingsvalgloven revideres?1 Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Årg. 44, Nr. 4 (2012) Borgernes følelser over for islam i den offentlige rum - islamofobi eller kontekstbestemt negativitet? Detaljer   PDF
Lene Aarøe
 
Politica, Bind 18 (1986) -4 Bo Rothstein, Den socialdemokratiske, staten, Lund: Studentlitteratur, 1986, 248 s., 170,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Tage Bild
 
Politica, Bind 32 (2000) - 1 Bo Rothstein, Just Institutions Matter. The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 270 s., S 59,95 he., S 19.95 pb. Detaljer   HTML   PDF
Morten Balle Hansen
 
Politica, Bind 26 (1994) - 4 Bo Rothstein, Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiske logik, Stockholm: SNS Forlag, 304 s. Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen
 
Politica, Bind 24 (1992) - 1 Børsens EF-håndbog 1991/92, København: Forlaget Børsen, 1991, 321 s., kr. 475,80; EF direkte! En guide til EF og Det Indre Marked, udarbejdet af Hans Martens, København: Redaktion Deadline, 1991, 223 s., kr. 248,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 25 (1993) - 4 Boutros Boutros-Ghali, En dagsorden for fred, København: FN-forbundet, 1993, 66 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 27 (1995) - 3 Brasiliens vej fra diktatur til demokrati Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Dige Pedersen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 3 Brian Girvin (ed.), The Transformation of Contemporary Conservatism, London: Sage Publications, 1988, 232 s. Detaljer   HTML   PDF
Palle Svensson
 
Politica, Bind 33 (2001) - 4 Bristede illusioner i Afrikas mikrokosmos: Sudans mislykkede nationsdannelse Detaljer   HTML   PDF
Kristian Sloth
 
Politica, Bind 26 (1994) - 1 Brud eller kontinuitet i nyere dansk parlamentarisme Detaljer   HTML   PDF
Palle Svensson
 
Årg. 46, Nr. 2 (2014) Brugerbetaling, ventelister og afgifter: personligt ansvar for egen sundhed? Detaljer   PDF
Andreas Albertsen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 1 Brugerindflydelse og demokrati: Brugerindflydelsens rolle i udviklingen af det danske demokrati Detaljer   HTML   PDF
Eva Sørensen
 
Politica, Bind 8 (1976) - 1 Bruno Amoroso, Lucio Magri: Overgangskapitalismen, staten og krisen. RUC, 1975, 159 s. Detaljer   HTML   PDF
Tadeusz Mollin: Anmeldelse
 
Politica, Bind 18 (1986) -4 Bruno Amoroso, Udvikling og krise i den skandinaviske model, Roskilde: Forlaget Samfundsøkonomi og Planlægning, 1986, 100 s. Detaljer   HTML   PDF
Claus Svold
 
Politica, Bind 21 (1989) - 2 Bruno Dente and Francesco Kjellberg (eds.). The Dynamics of Institutional Change. Local Government Reorganization in Western Democracies, London: Sage Publications, 1988, 191 s., £ 25.00. Detaljer   HTML   PDF
Finn Bruun
 
Politica, Bind 28 (1996) - 4 Budapestmødet, 1994, København: Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1996, 90 s., kr. 45,00. Detaljer   HTML   PDF
Ole Nørgaard
 
Politica, Bind 22 (1990) - 1 Budgetreformer og udgiftsadfærd: Om embedsmænds og politikeres manipulationer og muligheden for at manipulere dem Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Bureaukrati og idealisme: FN og udviklingsproblemerne Detaljer   HTML   PDF
Poul Engberg-Pedersen
 
Årg. 41, Nr. 2 (2009) Bureaukratisering af det danske samfund? - en analyse af udviklingen i omfanget af lovregler i perioden 1989-2008 Detaljer   PDF
Mads Leth Felsager Jakobsen, Peter Bjerre Mortensen
 
Årg. 41, Nr. 2 (2009) Bureaukratisering som begreb - fra politisk skældsord til videnskabeligt analyseobjekt Detaljer   PDF
Mads Leth Felsager Jakobsen
 
Årg. 45, Nr. 3 (2013) Bureaukrati: ven eller fjende af (offentlig sektor) innovation? Detaljer   PDF
Mads Leth Felsager Jakobsen
 
Politica, Bind 13 (1981) - 2 Byudvikling og sociale bevægelser Detaljer   HTML   PDF
John Jensen, Villy Søgaard og Kirsten Simonsen:
 
Politica, Bind 22 (1990) - [4] Carl-Axel Nielsson og Hans Kryger Larsen, Forbrug og produktion af industrivarer, Odense Universitetsforlag, 1989, 295 s., kr. 268,00 (kr. 198,00 i abonnement). Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 15 (1983) - 2 Carl-Johan Bryld & Harry Haue: Det agrare Danmark 1680-1980'erne. Herning: Forlaget Systime, 1982. 332 s., 110,00 Kr. Detaljer   HTML   PDF
Jens Villiam Jensen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 1 Carl Lankowski Comparative National Responses to International Economic Challenges: A Review of Some Recent American Literature. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 18 (1986) -4 Carl von Clausewitz, Om Krig I-III. Oversat og redigeret af Nils Berg. København: Rhodes, 1986, 1088 s., 440,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 21 (1989) - 1 Carol M. Mueller (ed.), The Politics of the Gender Gap. The Social Construction of Political Influence, Newbury Park: Sage Publications, 1988, 316 s., £ 14.50. Detaljer   HTML   PDF
Drude Dahlerup
 
Politica, Bind 32 (2000) - 2 Carsten Bagge Laustsen og Anders Berg-Sørensen (red.). Den ene, den anden, det tredje. Politisk identitet, andethed og fællesskab i moderne fransk tænkning, København: Forlaget 'Politisk Revy 1999, 288 s., kr. 198,00: Michel Foucault, Ordene og tingene. En arkæologisk undersøgelse af videnskaberne mennesket, København: 1999,484 s., kr. 348,00. Detaljer   HTML   PDF
Stefan Hermann
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Carsten Due-Nielsen og Nikolaj Petersen (eds.), Adaptation & Activism. The Foreign Policy of Denmark 1967-93, København: Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1995, 301 s., kr. 295,00. Detaljer   HTML   PDF
Erik Beukel
 
Politica, Bind 24 (1992) - 2 Carsten Holbraad, Danish Neutrality. A Study in the Foreign Policy of a Small State, Oxford: Oxford University Press, 1991, 1905., £ 25.00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 27 (1995) - 4 Carsten Jensen og Jacob Torfing (red.), Nyere statsteorier. Status og perspektiver, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1995, 133 s., kr. 128,00. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 23 (1991) - 2 Carsten Jensen Restructuring in Denmark and Great Britain. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Carsten Strøby Jensen, Arbejdsmarked og europæisk integration. En sociologisk analyse af den europæiske models etablering i EU, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1995, 428 s. Detaljer   HTML   PDF
MF
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 Carsten Svane Hansen, De Tolv i det indre marked., Herning: Systime, 1990, 223 s., s., kr. 148,00. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 18 (1986) -4 Carsten Svane Hansen og Thorkil Green Nielsen, De Tolv. Grundbog om EF, Herning: Systime, 1986, 224 s., 78,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Carl-Henrik Hall
 
Politica, Bind 18 (1986) - 3 Carsten Vesterø Jensen, Det tvedelle pensionssystem, Roskilde: Forlaget Samfundsøkonomi og Forvaltning, 1985, 284 s. Detaljer   HTML   PDF
Poul Bonde Jensen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 4 Casper Syskind, Bo Søderberg, Det 20. århundredes verdenshistorie. Fra den industrielle til i dag, Herning: Systime, 1988, 190 s., kr. 148,00. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 17 (1985) - 1 Cato Wadel, Det skjulte arbeid, Oslo: Universitetsforlaget, 1984, 120,00 Nkr. Detaljer   HTML   PDF
Anette Borchorst
 
Politica, Bind 17 (1985) - 1 C.B. Macpherson: Kontinuitet mellem det liberale demokrati og demokratisk socialisme Detaljer   HTML   PDF
Niels Højberg og Linda Taudal
 
Politica, Bind 22 (1990) - [4] Cedric Sandford, Michael Godwin and Peter Hardwick with an appendix by David Administrative and Compliance Costs of Taxation, Bath: Fiscal Publications, 293 s., £ 40 (hardback). Detaljer   HTML   PDF
Keld Borup
 
201 - 300 af 2817 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK