Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Politica, Bind 17 (1985) - 2 André Glucksmann, Svimmelhedens styrke, Århus: Forlaget Centrum, 1984, 327 s., 225,00kr. Detaljer   HTML   PDF
Peter Nedergaard
 
Politica, Bind 31 (1999) - 2 Andrew Moravcsik, The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, London: UCL Press, 1998, 514 s., £ 14.95. Detaljer   HTML   PDF
Knud Erik Jørgensen
 
Politica, Bind 12 (1980) - 2 Andrew T. Cowart and Karl Erik Brofoss, Decisions, Politics and Change: A Study of Norwegian Urban Budgeting, Oslo: Universitetsforlaget, 1979. 1515., 55,00 Nkr Detaljer   HTML   PDF
Ole P. Kristensen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 2 Anette Borchorst Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 12 (1980) - 4 Anette Borchorst, Kvinder som arbejdskraftreserve - politisk floskel eller social realitet?. Århus: Eget forlag 1980, 219 s., 55,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Birte Siim
 
Politica, Bind 17 (1985) - 3 Anette Borchorst og Birte Siim, Kvinder i velfærdsstaten - mellem moderskab og lønarbejde gennem 100 år, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, serie om kvindeforskning nr. 16, 1984, 263 s., 128,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Nina Lindholst
 
Politica, Bind 16 (1984) - 2 Anker Brink Lund, Jørgen Poulsen og Ole Prehn (red.) Televisioner, -fremtidens mediesamfund, Teknisk Forlag, 1983, 175 s., 148,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Karen Siune
 
Politica, Bind 9 (1977) - 1 Anmeldelse af Carl Widstrand (ed.), Multinational Firms in Africa. African Institute for Economic Development and Planning, Dakar, Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, Uppsala 1975. 425 sider, ca. 130 kr. Detaljer   HTML   PDF
Morten Ougaard:
 
Politica, Bind 7 (1974) - 1 Anmeldelse af: Dualism and Rural Development in East Africa, ed. by R. Leys, Institute of Development Research (Institut for Udviklingsforskning) København 1973. 209 sider. 6 artikler, 9 artikelreferater m.v. Detaljer   HTML   PDF
Sven Bislev:
 
Politica, Bind 6 (1973) - 1 Anmeldelse af: Ellee Brun & Jacques Hersh: Kapitalismens udviklingssystem Lærebog om 1- & u-lande Gyldendals logbøger - 1972 Detaljer   HTML   PDF
John Theil
 
Politica, Bind 8 (1976) - 2-3 Anmeldelse af Ellen Buch-Hansen (red.): Kvinder er den halve verden. Mellemfolkeligt Samvirke 1976. 236 s. ill. 34,05 kr. Detaljer   HTML   PDF
Drude Dahlerup:
 
Politica, Bind 5 (1972) - 2 Anmeldelse af Erik H. Erikson: Identitet- Ungdom og Kriser, Hans Reitzel 1971 (udkommet 1968-1 Detaljer   HTML   PDF
Hans Jesper Højlund
 
Politica, Bind 9 (1977) - 3-4 Anmeldelse af Ikke et ord om ytringsfrihed/ Modtryk 1977 Detaljer   HTML   PDF
Torben Jung:
 
Politica, Bind 9 (1977) - 3-4 Anmeldelse af Jesper Due og Jørgen Steen Madsen: Staten og de sociale klasser l og 2 Om klasseteorier l, 108 sider, hft. kr. 46,00. Om statsteorier 2, 136 sider, hft. kr. 53,00. København, Gyldendal 1978. Detaljer   HTML   PDF
Tim Knudsen:
 
Politica, Bind 6 (1973) - 1 Anmeldelse af: Johan Galtung: Fredsforskning Pax billigbog, 108 sider Detaljer   HTML   PDF
Gunnar Olesen
 
Politica, Bind 9 (1977) - 3-4 Anmeldelse af: Jørgen Viemose: Dansk kolonipolitik i Grønland/ Demos 1976, 187 s. (ca. 45 kr.). Detaljer   HTML   PDF
Uffe Østergaard:
 
Politica, Bind 9 (1977) - 2 Anmeldelse af Lone Spanheimer: Kunsten at gøre sig forstået. Reitzel, København 1977. 130 sider, kr. 48,75. Detaljer   HTML   PDF
Marit Bakke:
 
Politica, Bind 9 (1977) - 1 Anmeldelse af Mogens Buen-Hansen, Hans Folke, Steen Folke, Jette Gottlieb, Frank Hansen, Anna Marie Hellmers, Poul Krøijer og Bue Nielsen, Om geografi. En introduktionsbog, Kbh., Hans Reitzel, 1975. 202 s. Detaljer   HTML   PDF
John Martinussen:
 
Politica, Bind 6 (1973) - 1 Anmeldelse af: Noam Chomsky: De nye mandariner. Makt og motstand i USA, Pax, 1970. Amerikas krig mod Asien, Gyldendals Logbøger, 1971. Detaljer   HTML   PDF
Niels Teglskov
 
Politica, Bind 11 (1979) - 4 Anmeldereordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 8 (1976) - 2-3 Anmelderordning Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 5 (1972) - 3-4 Anmelderordning: Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 4 (1971) - 4 ANMELDERORDNING Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 2 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 3 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 12 (1980) - 1 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 12 (1980) - 2 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 1 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 12 (1980) - 3 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 4 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 12 (1980) - 4 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 13 (1981) - 2 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 11 (1979) - 1 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 13 (1981) - 1 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 11 (1979) - 2 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 9 (1977) - 2 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 11 (1979) - 3 Anmelderordninger Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 30 (1998) - 1 Ann-Dorte Christensen, Anna-Birte Ravn og Iris Rittenhofer (red.), Det kønnede samfund. Forståelser af køn og social forandring, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1997, 285 s., kr. 278,00. Detaljer   HTML   PDF
Hanne Nexø Jensen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Ann-Dorte Christensen, Ulydige kvinders magt - Kvindefredslejren ved Ravnstrup som politisk proces,, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1989,136 s., kr. 129,00. Detaljer   HTML   PDF
Lise Togeby
 
Politica, Bind 20 (1988) - 3 Annegrethe Hansen & Jørgen Lindgaard Pedersen Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 29 (1997) - 3 Anne-Mette Hjalager, Kultursektoren som et tredje arbejdsmarked, Århus: KLIM, 1996, 159 s., kr. 195,00. Detaljer   HTML   PDF
Erik Ravn
 
Politica, Bind 16 (1984) - 2 Anne Schouenborg, Informatik. En debatbog om anvendelse af informationsteknologi, Herning: Systime, 1983, 160 s., 84,00 kr.; Stein Bråten, Dialogens vilkår i datasamfunnet, Oslo: Universitetsforlaget, 1983, 211 s., 148,00 kr.; Ole Fogh Kirkeby, Teknologi & kontrol, København: Akademisk Forlag, 1983, 194 s., 98,00 kr.; Jon Sundbo, Informatik og plansamfund, København: Akademisk Forlag, 1983, 152 s.; Peer Hull Kristensen and Rikard Stankiewicz (eds.), Technology Policy and Industrial Development in Scandinavia, Lund/Roskilde, 1982, 218 s. Detaljer   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 4 Ann Foreman: Kvindelighed som fremmedgørelse; Marxisme, psykoanalyse og kvindefrigørelse, en introduktion og diskussion, Forlaget Medusa, København 1978, 184 s., kr. 70. Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 31 (1999) - 1 Anni Greve (red.), Sociologien om velfærd - gensyn med Émile Durkheim, Roskilde Universitetsforlag, 1998, 326 s. Detaljer   HTML   PDF
Stig F. Sørensen
 
Politica, Bind 17 (1985) - 4 Anthony de Jasay, The State, Oxford: Basil Blackwell, 1985, 291 s., 17.50 £ hardback. Detaljer   HTML   PDF
Erik Rasmussen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 2 Anthony Giddens, Modernitetens konsekvenser, København: Hans Reitzels Forlag, 1994, 162 s., oversat af Søren Schultz Jørgensen. Detaljer   HTML   PDF
Lars Bo Kaspersen
 
Politica, Bind 28 (1996) - 4 Anthony Giddens, Modernitet og Selvidentitet, København: Hans Reitzel, 1996, 292 s., kr. 298,00. Detaljer   HTML   PDF
Allan Madsen
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, London: Polity Press, 1990, 1865.,kr. 340,00. Detaljer   HTML   PDF
Lars Bo Kaspersen
 
Politica, Bind 24 (1992) - 3 Anton Ehlers (red.), Magtens tænker. Om Machiavelli og statskunst fra renæssance til nutid, København: Akademisk Forlag, 1992, 116 s., kr. 142,00. Detaljer   HTML   PDF
Erik Rasmussen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 3 Antonio Gramscis »praksis-filosofi« Detaljer   HTML   PDF
Jens Hoff
 
Politica, Bind 30 (1998) - 4 Anton Steen, Between Past and Future: Elites, Democracy and the State in Post Countries: A Comparison of Estonia, Latvia and Lithuania, 1997, Aldershot: Ashgate, 389 + XX s., £47.50. Detaljer   HTML   PDF
Lars Johannsen
 
Politica, Bind 7 (1974) - 4-5 Anvendelsen af et sociologisk rolle - beqreb ved studiet af politisk socialisering Detaljer   HTML   PDF
Sander Angelsøs
 
Politica, Bind 15 (1983) - 1 Anvendelsen af forlig som boligpolitisk problemløsningsmekanisme Detaljer   HTML   PDF
Ove Johansen
 
Årg. 39, Nr. 4 (2007) Anvendt etik Detaljer   PDF
Søren Flinch Midtgaard
 
Politica, Bind 28 (1996) - 4 A.O. Olukoshi og L. Laakso (red.), Challenges to the Nation-State in Africa, Uppsala: Nordiska Afrikainsitutet og Motala: University of Helsinki, The Institute of Development Studies, 1996, 213 s, SEK 180,00. Detaljer   HTML   PDF
Kirsten Hvenegård-Lassen
 
Politica, Bind 15 (1983) - 1 APPENDIKS Udviklingslinjer i byggeriet og i boligpolitikken 1973-1982 Detaljer   HTML   PDF
Ove Johansen
 
Årg. 38, Nr. 4 (2006) Arbejder forskere just for the money? Detaljer   PDF
Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher Jacobsen, Anne Line Møller, Thomas Pallesen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 2 Arbejderklassen i det postindustrielle (?) samfund Nogle empiriske pejlinger Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Goul Andersen
 
Politica, Bind 11 (1979) - 3 Arbejderklassen og arbejderpartierne 1920-77 Detaljer   HTML   PDF
Søren Risbjerg Thomsen:
 
Politica, Bind 13 (1981) - 2 Arbejdsmarkedet - hvad sker der? Bidrag af Margit Groth, Flemming Ibsen, Henning Jørgensen, Reinhard Lund, Olaf Rieper, Anders Rosdahl, Helge Tetzschner og Ann Westenholz. København: Fremad 1981, 214 s., 128 kr. Detaljer   HTML   PDF
Nils Mortensen
 
Politica, Bind 12 (1980) - 2 Arbejdsmarkedsstruktur - frisættelse - arbejdsløshed - en analyse af frisætteisens konsekvenser for lønarbejderne Detaljer   HTML   PDF
Thomas Boje:
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 Årbog for arbejderbevægelsens historie 1991. Tema: "Arbejderbevægelsen og Europa", København: Selskabet til forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 1991,2295., kr. 185,00. Detaljer   HTML   PDF
Jacob A. Buksti
 
Politica, Bind 26 (1994) - 2 Årbog for arbejderbevægelsens historie 1993., nr. 23, "Køn og Klasse", København: Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 1993, 294 s., kr. 200,00. Detaljer   HTML   PDF
Lise Togeby
 
Politica, Bind 17 (1985) - 2 Årbog for kvindestudier ved AUC 1984, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1984, 234 s., 128,00kr. Detaljer   HTML   PDF
Randi Markussen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 1 Arghiri Emmanuel, Technologie appropriée ou technologie sous-développée?, Collection Perspective Multinationale, Presse Universitaire de France, Paris 1981. 189 s., 135,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Mehdi Mozaffari
 
Politica, Bind 17 (1985) - 3 Arhog for arbejderbevægelsens historic. 13. København: Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie. 1953. 240 s.. 130.00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Uffe Østergaard
 
Politica, Bind 13 (1981) - 3 Århus amtskommunes social- og sundhedsforvaltning, Søren Winter, Decentralisering af førtidspensionerne, Århus: Århus amtskommunes socialcenter, 1980, 155 s., 40,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Grete Munk
 
Politica, Bind 32 (2000) - 1 Arktisk symbolsk politik - eller hvorledes skal vi forstå den grønlandske idé om selvstændighed? Detaljer   HTML   PDF
Henriette Christiansen
 
Årg. 38, Nr. 1 (2006) Armslængdeprincippets umulighed Detaljer   PDF
Morten Ebbe Juul Nielsen
 
Politica, Bind 12 (1980) - 4 Arne Gaardmand, Plan og politik, København: Hans Reitzels Forlag, 1980. 167 s. 74,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Ole Nørgaard Madsen
 
Politica, Bind 28 (1996) - 3 Arne Kommisrud, Stat, Nasjon, Imperium. Habsburgmonarkiet, Tsar-Russland og Sovjetunionen. Et historisk-sociologisk perspektiv, Oslo: Spartacus Forlag, 1996, 384 s., NOK 248,00. Detaljer   HTML   PDF
Ole Nørgaard
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Arne Kommisrud, Verdier og konflikt. Forklaringer i Max Webers historiske sosiologi, Oslo: Spartacus, 1995, 236 s. Detaljer   HTML   PDF
H.H. Bruun
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 Arne Næs Gjerding et al., The Productivity Mystery. Industrial Development in Denmark in the Eighties, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992, 131 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 13 (1981) - 1 Arne Næss, Anklagene mot vitenskapen, Oslo: Universitetsforlaget, 1980. 140 sider, 65,00 Nkr. Detaljer   HTML   PDF
Erik Rasmussen
 
Politica, Bind 31 (1999) - 1 Artikelkonkurrence i Politica Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 31 (1999) - 2 Artikelkonkurrence i Politica Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 31 (1999) - 3 Artikelkonkurrence i Politica Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 31 (1999) - 4 Artikelkonkurrencen Detaljer   HTML   PDF
Redaktionen
 
Politica, Bind 11 (1979) - 3 Asbjørn Eide, Fattig, ufri og mishandlet. Om det internasjonale menneskerettighetsvernet, Oslo: Universitetsforlaget, 1978. 240 s., 58,00 n.kr. Detaljer   HTML   PDF
Helge Ole Bergesen
 
Politica, Bind 5 (1972) - 3-4 ASIAN DRAMA An, Inquiry into the Poverty of Nations. Gunnar Myrdal . Detaljer   HTML   PDF
Arne T. Kofoed
 
Politica, Bind 27 (1995) - 4 Aspekter af demokrati og magt i Danmark Detaljer   HTML   PDF
Erik Damgaard
 
Politica, Bind 22 (1990) - [2] Assimilation som et grundtræk i dansk indvandrerpolitik Detaljer   HTML   PDF
Charlotte Hamburger
 
Politica, Bind 19 (1987) - [1] A.S. Tjernjajev et al., Den internationale arbejderbevægelse. Bind 1, Proletariatets tilblivelse og udvikling til revolutionær klasse 1830-1871, Moskva: Progres, 1986, russisk 1976, 707 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 3 (1970 - 1971) - 1 At arbejde teoretisk. Louis Althussers teori om erkendelsesproduktionen. Detaljer   HTML   PDF
Niels Albertsen
 
Årg. 37, Nr. 2 (2005) At beskytte et politisk våben Detaljer   PDF
Michael Baggesen Klitgꜳrd
 
Politica, Bind 12 (1980) - 2 Atle Hellevik, Det ansvarlige oprør. AIK og EF-motstanden i Arbejderpartiet, Oslo: Universitetsforlaget, 1979, 223 s. Detaljer   HTML   PDF
Carsten Lehmann Sørensen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 2 At tænke europæisk Detaljer   HTML   PDF
Mehdi Mozaffari
 
Politica, Bind 18 (1986) - 1 Axel Hadenius, Roger Henning & Barry Holmström, Tre studier i politiskt beslutsfattande, Stockholm: Almqvist & Wiksell (Acta Universitatis Upsaliensis, vol. 98), 1984, 188 s., 115,00 Skr. Detaljer   HTML   PDF
Ove Johansen
 
Politica, Bind 16 (1984) - 1 Axel Kjær Sørensen, Danmark-Grønland i det 20. århundrede. En historisk oversigt, København: Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 1983, 287 s., 98,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 32 (2000) - 2 Baggrunden for interventionen i Kosovo Detaljer   HTML   PDF
Mette Skak
 
Politica, Bind 5 (1972) - 2 Bagstræb og modeluner i International politik Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 4 Baltisk balancegang - Nationalitetsproblematikken de baltiske stater Detaljer   HTML   PDF
Andreas Alsøe, Dan Hindsgaul og Thomas Jensen
 
Politica, Bind 31 (1999) - 2 Barbara Czarniawsky, A Narrative Approach to Organization Studies, Thousand Oaks, Sage: Qualitaitve Research Methods Papers 43, 1998. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Bård Bredrup Knudsen (red.), Den nye Europa-debatten. Partiene og Norges forhold EF mot år 2000, Oslo: J.W. Cappelen, 1989, 487 s. Detaljer   HTML   PDF
Nikolaj Petersen
 
Politica, Bind 26 (1994) - 1 Barry M. Mitnick (ed.), Corporate Political Agency: The Construction of Competition in Public Affairs, Newsbury Park, CA: Sage Publications, 1993, 327 s., £ 19,50. Detaljer   HTML   PDF
Asbjørn Sonne Nørgaard
 
Politica, Bind 12 (1980) - 4 Befolkningseksplostion og beskæftigelsesproblemer i et udviklingsland Detaljer   HTML   PDF
John Andersen:
 
Årg. 43, Nr. 3 (2011) Begreber og idealer i politisk teori Detaljer   PDF
Rasmus Sommer Hansen
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 1 Begrebet "Den Ny Økonomiske Verdensorden" Detaljer   HTML   PDF
Max Kruse:
 
Årg. 39, Nr. 4 (2007) Begrundelser for ytringsfriheden og dens grænser Detaljer   PDF
Sune Lægꜳrd
 
Politica, Bind 7 (1974) - 4-5 BEMÆRKNINGER TIL JOHANNES ANDERSENS ANMELDELSE Detaljer   HTML   PDF
John Martinussen
 
101 - 200 af 2817 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK