Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Politica, Bind 17 (1985) - 1 Grønlandsk råstofpolitik - grønlandsk indflydelse? Detaljer   HTML   PDF
Karen Marie Pagh Nielsen og Finn Breinholt Larsen
 
Politica, Bind 29 (1997) - 2 Grønland under den kolde krig. Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1945-1968,1-2, 1-2, København: Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1997, 614+473 s., kr. 395,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 20 (1988) - 4 »Grøn politik« - perspektiver og forklaringer Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Goul Andersen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 4 Grönt för miljöpartiet Detaljer   HTML   PDF
Evert Vedung
 
Politica, Bind 20 (1988) - 3 Grus, nr. 24, 9. årgang 1988, tema: »Det grønne«, 94 s., kr. 60,00. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 21 (1989) - 3 Grus, nr. 27, »Det indre marked«, 1989,88 s., kr. 60,00; Hug, nr. 54, Tema: »Det indre marked«, 1989, 88 s., kr. 78,00; Niels-Jørgen Nehring, EF, det indre marked sikkerhedspolitikken, København: SNU, 1989, 50 s., kr. 42,00; John Storm Pedersen og Bent Greve, (red.), Det indre marked. Udfordringer og muligheder, København: Akademisk Forlag, 1989, 88 s., kr. 128,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 GRUS, nr. 31, 11. årgang: Tema »Østeuropa efter stormen«. 120 s., kr. 110,00. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 17 (1985) - 4 Gudmund Hernes. Økonomisk organisering. Oslo: Universitetsforlaget. 1985. 217 s.. 168.00 Nkr. Detaljer   HTML   PDF
Peter Bogason
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 4 Gudmund Kernes (red.): Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon, Oslo: Universitetsforlaget, 1978. 248 s., 77,50 n.kr. Detaljer   HTML   PDF
Jacob A. Buksti
 
Politica, Bind 22 (1990) - 1 Guido Baglioni and Colin Crouch (eds.), European Industrial Relations. The Challenge of Flexibility, London: Sage Publications, 1990, 368 s. Detaljer   HTML   PDF
Jytte Klausen
 
Politica, Bind 13 (1981) - 2 Gun Hartslev Finsen, Om politik; En introduktionsbog. København: Hans Reitzel, 1981, 154 s., 92,50 kr Detaljer   HTML   PDF
Peter Gundelach
 
Politica, Bind 15 (1983) - 3 Gunhild Agger og Anker Gemzøe (red.), Arbejderkultur 1870-1924. En antologi. København: Medusa, 1982. 547 s., kr. 225,00. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 13 (1981) -4 Gunilla Andræ, Industry in Ghana. Production Form and Spatial Structure, Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies, 1981, 181 s., 90,00 skr. Detaljer   HTML   PDF
Gorm Rye Olsen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 2 Gunnar Olesen (ed) , Fornedrelse og frigørelse,, København: FN-forbundet, 1982, 160 s., 47,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Susanne Lindholm
 
Politica, Bind 13 (1981) - 2 Gunnar Olesen (red.), Nedtælling til år 2000, FN-forbundet, København. 207 s. 60,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Susanne Lindholm
 
Politica, Bind 28 (1996) - 2 Gunnar Thorlund Jepsen, Skattepolitik, København: Handelshøjskolens Forlag, 1996, 3175. Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen
 
Politica, Bind 22 (1990) - [4] Gunnar Thorlund Jepsen, Slagordsdemokratiet. Om konsekvens og inkonsekvens i dansk økonomi og politik, Askov Højskoles Forlag, u.å. (1989), 126 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Gunnar Viby Mogensen, Kinas økonomiske historie, Herning: Forlaget Systime, 1989; 240 s., kr. 168.00. Detaljer   HTML   PDF
Anette Aarestrup
 
Politica, Bind 33 (2001) - 2 Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen (red.), Integration i Danmark omkring årtusindskiftet. Indvandrernes møde med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2000,490 s., kr. 348,00. Detaljer   HTML   PDF
Mehmet Ûmit Necef
 
Politica, Bind 18 (1986) - 1 Gunnar Viby Mogensen, Sort arbejde i Danmark, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1985, 139 s., 108,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Ole P. Kristensen
 
Politica, Bind 13 (1981) - 1 Guns or mushrooms - relations between the EC and China 1974 - 1980 Detaljer   HTML   PDF
Robert Boardman:
 
Politica, Bind 22 (1990) - [3] Håkan Wiberg (red.), Farvål till avskrdckningen?, Lund: Lund University Press, 1989, 209 s., Skr. 165,00. Detaljer   HTML   PDF
Erik Beukel
 
Politica, Bind 24 (1992) - 3 Hal Koch, Hvad er demokrati? Efterskrift af Roar Skovmand, København: Gyldendal, 1991 (5. udgave), 112 s., kr. 98,00. Detaljer   HTML   PDF
Palle Svensson
 
Politica, Bind 30 (1998) - 1 Handel og velstand: Udviklingslinjer i den internationale varehandel1 Detaljer   HTML   PDF
Niels Henning Bjørn og Peter Brixen
 
Politica, Bind 26 (1994) - 4 Handlingsteori: Fra livsverden til habitus Detaljer   HTML   PDF
Svein Østerud
 
Politica, Bind 24 (1992) - 3 Hanne Birch, Nepal-kort og godt, København: Mellemfolkeligt Samvirke, 1992, 56 s., kr. 65,00. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Hanne Foss Hansen og Birte Holst Jørgensen, Styring af forskning: Kan forskningsindikatorer anvendes?, København: Samfundslitteratur, 1995, 204 s., kr. 195,00, Detaljer   HTML   PDF
Mogens N. Pedersen
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 Hanne Foss Hansen Programme Evaluation: Science or Politics? - Illustrated by an Analysis of the Evaluation of the Danish Research and Development Programm vithin Biotechnology Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 32 (2000) - 2 Hanne Marthe Narud og Toril Aalberg, (eds.). Challenges lo Representative Democmcv. Parties, Ibters and Public Bergen: Fagbokforlaget, 1999, NOK 348,00. Detaljer   HTML   PDF
Hans Jørgen Nielsen
 
Politica, Bind 32 (2000) - 1 Hanne Petersen og Jakob Janussen (red.), Retsforhold og samfund i Grønland, Forlaget Atuagkat, 1998, 396 s., kr. 348,00 Detaljer   HTML   PDF
Finn Breinholt Larsen
 
Politica, Bind 23 (1991) - 2 Hanne Rasmussen, Mogens Rüdiger, Danmarks historie, Bind 8: »Tiden efter 1945«, København: Gyldendal, 1990, 485 s., kr. 495,00. Detaljer   HTML   PDF
Arne Larsen
 
Politica, Bind 16 (1984) - 4 Hans Besters, Neue Wirtschaftspolitik durch Angebotslenkung, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1982, 248 s., 49,00 DM. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Hans B. Feddersen Europe's Single Market and Monetary Integration Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 20 (1988) - 3 Hans Branner, 9. april 1940 - et politisk lærestykke? En udenrigspolitisk krises baggrund, og perspektiver, København: Dansk Udenrigspolitisk Institut, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1988, 294 s. Detaljer   HTML   PDF
Erik Rasmussen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 3 Hans Branner, Danmark i en større verden. Udenrigspolitikken efter 1945, København: Columbus, 1995, 192 s., kr. 199,30. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 20 (1988) - 2 Hans Branner, Danmark som småstat. Muligheder og begrænsninger i dansk udenrigspolitik, Gyldendal, 1987, 139 s. Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 17 (1985) - 1 Hans Branner, Gregers Friisberg og Søren Kolstrup, Samfundskundskab 2, København: Samfundsfagsnyt, 1983, 320 s. Detaljer   HTML   PDF
Ole Tonsgaard
 
Politica, Bind 21 (1989) - 1 Hans Chr. Johansen, Industriens vækst og vilkår 1870-1973, Odense: Odense Universitetsforlag, 1988, 389 s., kr. 198,00 i abonnement (kr. 268,00 i løssalg). Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 17 (1985) - 3 Hans Chr. Overgaard, Forskning som tjener, København: Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1984 (distribution: Aalborg Universitetsforlag), 191 s., 68.00 kr.: Egil Fivelsdal (red.). Nærbilleder af forskning. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1985, 265 s., 117,25 kr. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 19 (1987) - [3] Hans Chr. Overgaard, Forskningspolitik og studiet af videnskaberne, Roskilde: Forlaget Samfundsøkonomi og Planlægning, 1987, 207 s., 90,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 2 Hansen, Birthe, Fredsprocessen i Mellemøsten,, København, SNU, 1994, 68 s., kr. 50,00. Detaljer   HTML   PDF
Mehdi Mozaffari
 
Politica, Bind 12 (1980) - 1 Hans Erik Avlund Frandsen, Jørgen Bloch-Poulsen og Morten Thing, Planøkonomi og folkefront. Omkring Socialdemokratiet og DKP i mellemkrigstiden. København: Dansk Universitets Presse, 1979, 213 s. Detaljer   HTML   PDF
Palle Svensson
 
Politica, Bind 26 (1994) - 3 Hans Gammeltoft-Hansen, Jon Andersen, Kaj Larsen og Karsten Loiborg, Forvaltningsret, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994, 714 s., kr. 775,00. Detaljer   HTML   PDF
Jens Peter Christensen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 2 Hans Gullestrup, Kultur, kulturanalyse og kulturetik - eller hvad adskiller og forener København: Akademisk Forlag, 1992, 292 s., kr. 280,00. Detaljer   HTML   PDF
Poul Pedersen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 3 Hans Hansen, Japan efter 1945 - fra bombekrater til økonomisk supermagt, Herning: 1988, 144 s., kr. 108,50. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 12 (1980) - 3 Hans Henrik Brydensholt, Dette ustyrlige samfund, København: Gyldendal, 1979, 262 s. Erik Johnsen m.fl., Kommunal ledelseslære, Frederikshavn: Dafolo Forlag, 1979, 162 s. 64,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 1 Hans-Henrik Holm Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 32 (2000) - 3 Hans-Henrik Holm, Lars Kabel, Torben Kitaj, Lars Møller og Flemming Ytzen, Verden på tilbud. Om udenrigsjournalistik og mediernes lidlandsdækning, Århus: Forlaget Ajour, Danmarks Journalisthøjskole, 2000, 210 s., kr. 198,00. Detaljer   HTML   PDF
Mette Anthonsen
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Hans-Henrik Holm og Georg Sørensen (eds.), Whose World Order? Uneven Globalization and the End of the Cold War, Boulder: Westview, 1995, 246 pp., USD 17.95. Detaljer   HTML   PDF
Heikki Patomäki
 
Politica, Bind 28 (1996) - 2 Hans-Henrik Holm og Georg Sørensen har fremsendt nedenstående kommentarer til Heikki Patomäkis anmeldelse af deres bog i Politico, 28. arg., 1996, nr. l, pp. 99-102. Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm, Georg Sørensen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 3 Hans-Henrik Holm (red.), Nedrustning og udvikling, København: SNU, 1989, 110 s., kr. 50,00. Detaljer   HTML   PDF
Kjeld Mortensen
 
Politica, Bind 31 (1999) - 3 Hans Henrik H. Østergård, At tjene og forme den nye tid. Finansminiseriet 1848-1998, København: Finansministeriet, 1998, 414 s., kr. 275,00. Detaljer   HTML   PDF
Lotte Jensen
 
Politica, Bind 12 (1980) - 2 Hans Jørgen Nielsen, Politiske holdninger og fremskridtsstemme. København: Forlaget Studier, 1979. 184 s. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Goul Andersen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 4 Hans-Jørgen Schanz, Karl Marx. I Tilbageblik Efter Murens Fald,, Århus: Modtryk, 1994, 154 s., kr. 168,00. Detaljer   HTML   PDF
Curt Sørensen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 3 Hans Keiding, Frederik Pitzner-Jørgensen, Økonomisk teori i Sovjetunionen, Esbjerg: Universitetsforlag, 1988, 103 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 15 (1983) - 2 Hans Kornø Rasmussen,.Danmarks handel med u-landene. En analyse af importen forarbejdede varer 1972-1980. København: Institut for Udenrigshandel, 1982. 258 s., 32,50 Kr. Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 12 (1980) - 2 Hans Kornø Rasmussen og Henrik Schaumburg-Muller, U-landenes krav til en ny økonomisk København: Nyt Nordisk Forlag, 1979. 140 s., 58,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 15 (1983) - 3 Hans Linderoth, Råoliepriser i fortid og fremtid. Herning: Systime, 1983. 127 s., 95,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jerome D. Davis
 
Politica, Bind 11 (1979) - 4 Hans Martens, Danmarks ja, Norges nej. EF-folkeavstemningerne i 1972, Dansk Udenrigspolitisk Instituts skrifter, København: Munksgaard, 1979, 242 s. 96,20 kr Detaljer   HTML   PDF
Helge Ole Bergesen
 
Politica, Bind 31 (1999) - 3 Hans Mouritzen, At forklare international politik, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999,156 s., kr. 200,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 29 (1997) - 3 Hans Mouritzen, External Danger and Democracy: Old Nordic Lessons and New European Challenges, Aldershot: Dartmouth, 1997, 173 s., GBP 39.50. Detaljer   HTML   PDF
Knud Erik Jørgensen
 
Politica, Bind 30 (1998) - 4 Hans Mouritzen, Theory and Reality of International Politics, Aldershot: Ashgate, 1998, 170 s. Detaljer   HTML   PDF
Anders Wivel
 
Politica, Bind 15 (1983) - 4 Hans Østergaard Pedersen, Sovjetunionens udenrigshandels organisation. Øst- Vest Handelsserie nr. 1. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 1983. 79 sider, 65,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Clemens Stubbe Østergaard
 
Politica, Bind 11 (1979) - 3 Hans Vogel, Der Kleinstaat in der Weltpolitik. Aspekte der schweizerischen Aussenbeziehungen im internationalen Vergleich. - Zurcher Beitråge zur Politischen Wissenschaft, Band l, Zurich: Verlag Huber, 1979, 186 s., sfr. 28,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 32 (2000) - 4 Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose (red.), Det kommunale laboratorium. perspektiver på lokal politikk og organisering, Oslo: Fagbokforlaget, 327 s.. Nkr. 298,00. Detaljer   HTML   PDF
Jens Blom-Hansen
 
Politica, Bind 17 (1985) - 4 Harald Enderud (red.), Hvad er organisationssodologisk metode? Den 3die bølge i metodelæren, I+2, København: Forlaget Samfundslitteratur, 1984, 325+292 s., 98,00 + 98,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Thorkild Laursen
 
Politica, Bind 15 (1983) - 1 Harald Westergård Andersen, Dansk politik i går og i dag. Fra 30'ernes økonomiske til stagnationen i 80'erne, København: Fremad, 1982, 3. reviderede og ajourførte udgave, 333 sider, 110,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 14 (1982) - 1 Har kommunplanering konsekvenser? Och om den har - år de goda? Detaljer   HTML   PDF
Goran Djupsund:
 
Politica, Bind 19 (1987) - [1] Harold D. Clarke og Moshe M. Czudnowki (eds.), Political Elites in Anglo- American Democracies, Changes in Stable Regimes, Dekalb, Illinois: Northern Illinois Press, 1987, 340 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 11 (1979) - 2 Harry Bravermann, Arbejde og monopolkapital I, København: Demos socialistisk forlag, 1978 (Labor and Monopoly Capital, New York: Monthly Review Press, 1974), 226 s., kr. 98,-. Detaljer   HTML   PDF
Nils Mortensen
 
Politica, Bind 4 (1971) - 1-2 Harry Magdoff: Imperialismens epoke Detaljer   HTML   PDF
Per Skovgaard Andersen
 
Politica, Bind 18 (1986) - 2 Hassan Gardezi & Jamil Rashid (Eds.), Pakistan: The Roots of Dictatorship. The Political Economy of a Praetorian State, London: Zed Press, 1983, 412 s., 8 £; Kirsten Westergaard, State and Rural Society in Bangladesh. A study in relationship, London and Malmo: Curzon Press, 1985, 198 s., 6.50 £. Detaljer   HTML   PDF
Arne Larsen
 
Politica, Bind 9 (1977) - 3-4 H. Bauerlund, Samfundsfaglig bibliografi, samfundsfagsnyt, 1977, 444 s. Kr. 60,00 (-1- forsendelse). Fås ved bestilling til samfundsfagsnyt, agsnyt, v/H.C. Bauerlund, Esberns Allé BA, 2860 Søborg Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit:
 
Politica, Bind 6 (1973) - 4 Heide Gerstenbergers artikel Detaljer   HTML   PDF
Flemming Arentoft
 
Politica, Bind 28 (1996) - 2 Heikki Patomäki har givet nedenstående svar på Hans-Henrik Holm og Georg Sørensens kommentar. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 29 (1997) - 1 Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, København: Hans Reitzel, 1996, 646 s., kr. 475,00. Detaljer   HTML   PDF
Allan Madsen
 
Politica, Bind 32 (2000) - 3 Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, reviderede udgave), København: Hans Reitzel, 2000, 694 s., kr. 475,00. Detaljer   HTML   PDF
Hans Fink
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Heine Andersen, Rationalitet, velfærd & retfærdighed. Belyst ud fra nyere samfundsvidenskabelige København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1988, 188 s., kr. 198,00. Detaljer   HTML   PDF
Erik Albæk
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 Heine Andersen (red.), Sociologi - en grundbog til et fag, København: Hans Reitzels Forlag A/S, 1992, 324 s. Detaljer   HTML   PDF
Margareta Bertilsson
 
Politica, Bind 31 (1999) - 3 Heine Andersen, Thomas Brante og Olav Korsnes (red.), Leksikon i sociologi, København: Akademisk Forlag, 1998, 294 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 13 (1981) -4 Helge Andersen, Danmark - en multinational koloni?, København: Hans Reitzel, 1981, 144 s., 86,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Ole Moesby
 
Politica, Bind 18 (1986) - 3 Helge Hernes, Samfunnsstyring og sektorstyring, Oslo: Universitetsforlaget, 1985, 88 s., 89,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen
 
Politica, Bind 23 (1991) - 3 Helge O. Bergesen and Anne Kristin Sydnes (eds.), Naive Newcomer or Shrewd Salesman?, Lysaker: The Fridtjof Nansen Institute, 1990, 197 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 18 (1986) - 2 Helge O. Larsen og Nils Aarsæther (red.), Kommunalt tiltaksarbeid, Oslo: Universitetsforlaget, 1985, 190 s., 135,00 Nkr. Detaljer   HTML   PDF
Morten Weise Olesen
 
Politica, Bind 16 (1984) - 4 Helge Ole Bergesen og Raine Malnes, Norge som oljeland. Lilleputt eller stormakt? , Oslo: Universitetsforlaget, 1984, 108 s., 84,00 Nkr. Detaljer   HTML   PDF
Karen Marie Pagh Nielsen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 4 Helle Blomquist og Per Ingeman (red.), Forvaltningshistorisk antologi, København: og Økonomforbundets Forlag, 1993, 251 s. Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen
 
Politica, Bind 22 (1990) - [4] Helle Holt, Kvindefag - mandefag. - Tilgangen til de erhvervsgymnasiale uddannelser København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:6, 130 s., kr. 50,00; Helle Holt, Kvindefag - mandefag. 2. del. Arbejdsløshed, beskæftigelse og karriere, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:13, 144 s., kr. 60,00. Detaljer   HTML   PDF
Lise Togeby
 
Politica, Bind 24 (1992) - 3 Helle Johansen og Annegrethe Rasmussen, Det indre marked og Danmark, København: Institut for Statskundskab, Forlaget Politiske Studier, 1991, 222 s. Detaljer   HTML   PDF
Jens Henrik Haahr
 
Politica, Bind 23 (1991) - 3 Henning Fonsmark, Den suveræne dansker - et idepolitisk essay om det optimale demokrati, København: Gyldendal., 1990, 125 s. Detaljer   HTML   PDF
Palle Svensson
 
Politica, Bind 22 (1990) - 1 Henning Fonsmark, Historien om den danske utopi, København: Gyldendal, 1990, 374 s., kr. 348,00. Detaljer   HTML   PDF
Hanne Rasmussen, Mogens Rudiger
 
Politica, Bind 25 (1993) - 4 Henning Friis (red.), Hverdag i EF, København: Spektrum, 1992, 160 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 27 (1995) - 4 Henning Gottlieb og Frede P. Jensen (red.), Tyskland i Europa, København: Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, 1995, 343 s., kr. 150,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 18 (1986) - 2 Henning Jørgensen & Jens Chr. Tonboe (red.), Fagbevægelse, stat og kommuner, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1985, 430 s., 162,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jacob A. Buksti
 
Politica, Bind 17 (1985) - 4 Henning Jørgensen og Peter Nielsen, Arbejdsformidlingens image og virke, Aalborg: AUC/ATA-projektet, rapport nr. 2, 1985, 85 s., 89,00 kr.; Lene Dalsgaard, Jobskabelse - brikken, der mangler, Aalborg: AUC/ATA-projektet, rapport nr. 3, 1985, 256 s., 149,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jacob A. Buksti
 
Politica, Bind 26 (1994) - 4 Henning Koch, Demokrati slå til! Statsretslig nødret, ordenspoliti og frihedsrettigheder 1932-1945, København: Gyldendal, 1994, 593 s. Detaljer   HTML   PDF
Palle Svensson
 
Politica, Bind 27 (1995) - 3 Henning Olsen, Tallenes talende tavshed. En kundskabsrejse om sprog og hukommelse i surveyundersøgelser, København: Socialforskningsinstituttet, 1995, Rapport 95:1, 200 s., kr. 120,00. Detaljer   HTML   PDF
Ole Borre
 
Politica, Bind 20 (1988) - 1 Henning Ringgaard Lauridsen, Folk i bevægelse. Folkelig vækkelse, politik og andelsfællesskab Nordvestjylland, Struer: Dalhus Forlag, 1986, 217 s. Detaljer   HTML   PDF
Peter Gundelach
 
Politica, Bind 11 (1979) - 1 Henning Siverts (red.), Den fjerde verden. Minoritetspolitikk og praksis, 74+5 sider illustrationer, Bergen: Universitetsforlaget, 1978. 24,50 n.kr. George Manuel og Michael Posluns, Den fjerde verden. En indiansk virkelighed. Forord ved Vine Deloria, jr. Efterskrift af Hans-Pavia Rosing. 268 sider. København: Informations Forlag, 1978. Detaljer   HTML   PDF
Ove Johansen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 2 Henning Sørensen og Egil Fivelsdal (red.), Fra Marx til Habermas. Samfundsudvikling offentlig regulering, København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1988. Detaljer   HTML   PDF
Kurt Klaudi Klausen
 
Politica, Bind 11 (1979) - 4 Henrik Adrian og Henrik Arbo-Bahr, Samfundsvidenskabelige teknikker, København: Samfundsfagsnyt 1979, 4 + 99 s. Detaljer   HTML   PDF
Peter Nannestad
 
901 - 1000 af 2817 elementer << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK