1.
Koch PB, Bischoff CS. Laster og dyder i embedsværk og forskning – en metodekritisk analyse af Bo Smith-udvalgets undersøgelser af embedsværkets overholdelse af regler og normer. politica [Internet]. 5. februar 2018 [henvist 24. marts 2023];50(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/politica/article/view/131219