Juul Christiansen, Flemming, og Helene Helboe Pedersen. “Regeringsgrundlag I Danmark. Hvordan Benytter Regeringen Dem, Og Hvordan Reagerer Oppositionen?”. Politica 46, no. 3 (januar 1, 2014): 362-385. Set november 28, 2020. https://tidsskrift.dk/politica/article/view/69755.