Blom-Hansen, J., og S. Serritzlew. “Endogenitet Og Eksperimenter - Forskningsdesignet Som løsning”. Politica, bd. 46, nr. 1, januar 2014, s. 5-23, doi:10.7146/politica.v46i1.69758.