Christensen, L. T. “Markedsstyring Indenfor Statens Mure: Statsgarantimodellen Som En Markedsbaseret Styringsform I Dansk Transportinfrastruktur”. Politica, bd. 54, nr. 1, februar 2022, s. 64-84, doi:10.7146/politica.v54i1.130595.