[1]
A. Leth Olsen, “Tærskelvariable og tærskelværdier”, politica, bd. 46, nr. 1, s. 42–59, jan. 2014.