[1]
F. Juul Christiansen og H. Helboe Pedersen, “Regeringsgrundlag i Danmark. Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen?”, politica, bd. 46, nr. 3, s. 362-385, jan. 2014.