[1]
J. Elklit, “Bør folketingsvalgloven revideres?”, politica, bd. 33, nr. 1, s. 19, jan. 2001.