[1]
K. Houlberg, “Udgiftspolitisk isomorfisme - de danske kommuner i nøgletallenes vold?”, politica, bd. 32, nr. 3, s. 262, jan. 2000.