[1]
M. S. Jensen og J. Svensson, “Danmarks beredskab mod påvirknings-operationer: minimalistisk tilgang til kompleks udfordring”, politica, bd. 55, nr. 2, s. 156–175, maj 2023.