[1]
M. Blach-Ørsten og E. Mayerhöffer, “Skal svingdørslobbyisme i Danmark reguleres?”, politica, bd. 52, nr. 1, s. 23–40, feb. 2020.