[1]
C. S. Lund, L. Hvilsted, H. H. Salomonsen, og L. Andersen, “Organisatorisk resiliens: Hvad offentlige ledere gør for at sikre fortsat målopfyldelse under drastiske forandringer”, politica, bd. 53, nr. 4, s. 429–454, nov. 2021.