[1]
J. W. Mathiasen, “Traume, angst og skyld: gentagelsestvang i Danmarks militæraktivisme?”, politica, bd. 53, nr. 3, s. 300–324, sep. 2021.