[1]
T. M. Bertelsen, M. Balle Hansen, T. Bliksvær, og B. V. Lunde, “Fra effektiv serviceproduktion til samskabelse: udbredelsen af et nyt styringsparadigme i dansk ældrepleje”, politica, bd. 53, nr. 3, s. 280–299, sep. 2021.