Agger Nielsen, J. (2014) “Velfærdsteknologi i støbeskeen”, Politica, 46(4), s. 506-525. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/politica/article/view/70040 (Set: 21november2019).