Blom-Hansen, J. og Serritzlew, S. (2014) “Endogenitet og eksperimenter - forskningsdesignet som løsning”, Politica, 46(1), s. 5–23. doi: 10.7146/politica.v46i1.69758.