Christensen, L. T. (2022) “Markedsstyring indenfor statens mure: statsgarantimodellen som en markedsbaseret styringsform i dansk transportinfrastruktur”, Politica, 54(1), s. 64–84. doi: 10.7146/politica.v54i1.130595.