Blom-Hansen, Jens, og Søren Serritzlew. 2014. “Endogenitet Og Eksperimenter - Forskningsdesignet Som løsning”. Politica 46 (1):5-23. https://doi.org/10.7146/politica.v46i1.69758.