Christensen, Lene Tolstrup. 2022. “Markedsstyring Indenfor Statens Mure: Statsgarantimodellen Som En Markedsbaseret Styringsform I Dansk Transportinfrastruktur”. Politica 54 (1):64-84. https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130595.