Blom-Hansen, J., & Serritzlew, S. (2014). Endogenitet og eksperimenter - forskningsdesignet som løsning. Politica, 46(1), 5–23. https://doi.org/10.7146/politica.v46i1.69758