Elklit, J. (2001). Bør folketingsvalgloven revideres?. Politica, 33(1), 19. https://doi.org/10.7146/politica.v33i1.68432