Koch, P. B., & Bischoff, C. S. (2018). Laster og dyder i embedsværk og forskning – en metodekritisk analyse af Bo Smith-udvalgets undersøgelser af embedsværkets overholdelse af regler og normer. Politica, 50(1). https://doi.org/10.7146/politica.v50i1.131219