Christensen, L. T. (2022). Markedsstyring indenfor statens mure: statsgarantimodellen som en markedsbaseret styringsform i dansk transportinfrastruktur. Politica, 54(1), 64–84. https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130595