(1)
Bækgꜳrd, M. Afhænger Politikernes Indflydelse Af Den Administrative Organisering?. politica 2013, 45, 159-177.