(1)
Leth Olsen, A. Tærskelvariable Og tærskelværdier. politica 2014, 46, 42-59.