(1)
Blom-Hansen, J.; Serritzlew, S. Endogenitet Og Eksperimenter - Forskningsdesignet Som løsning. politica 2014, 46, 5-23.