(1)
Blach-Ørsten , M.; Mayerhöffer, E. Skal svingdørslobbyisme I Danmark Reguleres?. politica 2020, 52, 23-40.