[1]
Christensen, L.T. 2022. Markedsstyring indenfor statens mure: statsgarantimodellen som en markedsbaseret styringsform i dansk transportinfrastruktur. Politica. 54, 1 (feb. 2022), 64–84. DOI:https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130595.