Tilbage til artikeldetaljer Nina C. Raaum (red.) Kjønn ogpolitikk, Oslo: Tano, 350 s. Hent Download PDF