Tilbage til artikeldetaljer Torild Skard (red.), "Kvinnekupp" i kommunene, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1979, 140 s. Hent Download PDF