Poetik https://tidsskrift.dk/poe Forlaget Medusa og Redaktionen da-DK Poetik 0556-0500 <p>Ophavsretten tilfalder tidsskriftet og forfatteren.&nbsp;Brugerne må kopiere, downloade og linke til atiklerne. Artiklerne må IKKE bruges kommercielt uden forfatterens og/eller tidsskriftets skriftlige tilladelse.</p> Arbejderbevægelse og kulturpolitik https://tidsskrift.dk/poe/article/view/107981 Redaktionen Kultur & Klasse ##submission.copyrightStatement## 1975-12-17 1975-12-17 7 25 5 9 10.7146/poe.v7i25.107981 Om den æstetiske opdragelse af menneskene i arbejderbevægelsen https://tidsskrift.dk/poe/article/view/107982 Om den æstetiske opdragelse af menneskene i arbejderbevægelsen. Peter Brückner Gabriele Ricke ##submission.copyrightStatement## 1975-12-17 1975-12-17 7 25 10 37 10.7146/poe.v7i25.107982 Bertolt Brecht. Ideologikritiker og proletarisk praktikant. https://tidsskrift.dk/poe/article/view/107983 <p>Om litteraturteori og -praksis hos Brecht og ansatserne til en proletarisk kulturteori i Sovjetunionen og Tyskland i mellemkrigstiden.</p> Ib Bondebjerg ##submission.copyrightStatement## 1975-12-17 1975-12-17 7 25 38 115 10.7146/poe.v7i25.107983 Den sekteriske abstraktion https://tidsskrift.dk/poe/article/view/107984 <p>Bemærkninger til en artikel af Ib Bondebjerg</p> Viggo Mai Rasmussen ##submission.copyrightStatement## 1975-12-17 1975-12-17 7 25 116 125 10.7146/poe.v7i25.107984 Parti, klasse og kulturrevolution https://tidsskrift.dk/poe/article/view/107985 En replik. Ib Bondebjerg ##submission.copyrightStatement## 1975-12-17 1975-12-17 7 25 126 135 10.7146/poe.v7i25.107985 Noter om arbejderlitteraturens politiske historie https://tidsskrift.dk/poe/article/view/107986 <p>Noter om arbejderlitteraturens politiske historie</p> Rolf Reitan ##submission.copyrightStatement## 1975-12-17 1975-12-17 7 25 136 154 10.7146/poe.v7i25.107986