1.
Boeck H. En Rettelse til »Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864«. Personalhi [Internet]. 1. januar 1939 [henvist 25. september 2020];60(10_6_0304):282-3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79350