1.
Bricka CF. Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved Leydens Universitet i det første Aarhundrede af dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat). Personalhi [Internet]. 1. januar 1881 [henvist 1. juni 2023];(2):195-212. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78158