Huitfeldt, H. J. “Optegnelser Fra Bergen Fra 16de Og 17de Aarhundrede.”. Personalhistorisk Tidsskrift0, no. 03 (januar 1, 1883): 89-93. Set februar 28, 2020. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79861.