Fussing, Hans H. “Margrete Ahlefeldt”. Personalhistorisk Tidsskrift 72, no. 12_6_2 (januar 1, 1951): 81-93. Set august 5, 2020. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79561.