Jørgensen, Carl Erling. “Aktstykker vedrørende En Discipels Bortvisning Fra Aarhus Latinskole”. Personalhistorisk Tidsskrift 71, no. 12_5_0304 (januar 1, 1950): 197-200. Set november 27, 2020. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79555.