Achelis, Thomas Otto. “Oversigt over Mine Arbejder vedrørende Slesvigske Studenter, Elever, Præster m.M.”. Personalhistorisk Tidsskrift 63, no. 11_3_1 (december 31, 1941): 37-44. Set april 7, 2020. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79382.