Hennings, Paul. “Elisabeth Hennings, født Buntzens Barndomserindringer”. Personalhistorisk Tidsskrift 47, no. 8_5_2 (januar 1, 1926): 81-117. Set august 11, 2020. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79178.