Myrhøj, A. M. S. “Nogle Undersøgelser Angaaende Landsdommer Enevold Heug Og Hans nærmeste Slægt”. Personalhistorisk Tidsskrift 56, no. 10_2_0304 (januar 1, 1935): 169-174. Set september 23, 2020. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78958.