Hansen, Søren. “Steen Blichers Forfædre”. Personalhistorisk Tidsskrift 54, no. 9_5_0304 (januar 1, 1932): 270-281. Set september 23, 2020. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78917.