Hatt, Harald. “Danmarks Amtsforvaltere 1848-1932”. Personalhistorisk Tidsskrift 55, no. 9_6_0102 (januar 1, 1933): 70-131. Set september 19, 2020. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78901.