Foss, Vilh. “Autobiografiske Optegnelser Af Etatsraad Lauritz Foss”. Personalhistorisk Tidsskrift, no. 4_6 (januar 1, 1903): 149–168. Set juli 13, 2024. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78844.