Bobé, Louis. “Slægterne Kielman V. Kielmansegg Fra Holsten Og Nedreøsterrig I Dansk Tjeneste, Med Et Tillæg Om Familien Preen.”. Personalhistorisk Tidsskrift0, no. 4_2 (januar 1, 1899): 24-38. Set maj 25, 2020. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78475.