Bricka, C. F. “Fortegnelse over Danske Og Norske, Som Ere Immatrikulerede Ved Leydens Universitet I Det første Aarhundrede Af Dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat)”. Personalhistorisk Tidsskrift, no. 2 (januar 1, 1881): 195–212. Set juni 1, 2023. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78158.