Ehrencron-Müller, H. “Brevvexling Mellem Ægteparret Pram Og Oluf Christian Olufsen under Dennes Udenlandsrejse 1793-96 (fortsat)”. Personalhistorisk Tidsskrift, bd. 27, nr. 5_03, januar 1906, s. 199-32, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79937.