Huitfeldt, H. J. “Optegnelser Fra Bergen Fra 16de Og 17de Aarhundrede.”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 03, januar 1883, s. 89-93, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79861.