Fussing, H. H. “Margrete Ahlefeldt”. Personalhistorisk Tidsskrift, Bd. 72, nr. 12_6_2, januar 1951, s. 81-93, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79561.