Munthe-Kaas, H. “Til spörsmaalet Om Mur-Kaas-Slektens Opprinnelse”. Personalhistorisk Tidsskrift, bd. 72, nr. 12_6_2, januar 1951, s. 70-80, https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79560.